De jeugd heeft de toekomst!

Jong geleerd is oud gedaan. Gaat deze nog op nu de wereld in zo’n rap tempo verandert?
Talentontwikkeling is belangrijk voor een duurzame, innovatieve en creatieve samenleving. Jongeren zijn daarbij van grote waarde (bron: www.Jet-Net.nl). Bolon K’an is partner in de organisatie van verschillende onderwijsprogramma’s. Techniek, design, ondernemen en 21st skills als samenwerken en communiceren staan in deze programma’s centraal. Zo draagt Bolon K’an bij aan de samenleving van de toekomst die volgens Paul Schnabel wordt gefundeerd op waardig-, vaardig- en aardigheid. Foto’s Techno Challenge