Home

De toekomst schetsen. Wie durft dat nog? Bedrijven hebben het moeilijk, euro’s verdampen, de energiebronnen drogen op en niemand is zeker van zijn baan. Niets is meer dat wat we verwachten.
Onze wereld is aan het  veranderen. Hoogste tijd om het oude achter ons te laten en NU met open blik op zoek te gaan naar nieuwe waarden en waarheden.

Start vandaag nog met het schetsen van jouw toekomst!

De toekomst is een onbeschreven blad. Het ontwikkelen en richting geven aan je talenten is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Leer je kracht en talent in te zetten. Dan leg je NU de basis voor de toekomst. Want elke toekomst begint vandaag!

Wat en hoe?

WAT WE DOEN:
Jezelf ontplooien vraagt moed en ook vertrouwen. Het lef om stappen te zetten, iets nieuws of anders te proberen.  Gezamenlijk creëren we de ruimte en de “zin” om te oriënteren en experimenteren. Ondersteunen het ontwikkelpad, met wat daarvoor nodig is.

HOE:
Het vertrekpunt van een ontwikkeltraject is meestal een dieptepeiling naar verborgen potentieel. Daarvoor wordt de Organic Scorecard®, een diagnostisch instrument gebruikt. Deze geeft inzicht in de persoonlijke brein strategieën. Zichtbaar wordt welke brein strategie goed of minder goed werkt in de gegeven (huidige) context. Voorkeursgedrag en de oorsprong daarvan wordt helder. Zo ontstaat een beeld over waarom jij doet wat je doet en waar ruimte is voor ontwikkeling. Diepliggende behoeftes, die onvindbaar of onaanraakbaar leken, worden zichtbaar, bespreekbaar én ontwikkelbaar.

EEN ZETJE NODIG?
Wij maken graag samen met jou een programma op maat waarmee je effectief richting kan geven aan toekomstbestendige groei voor jezelf, je team of organisatie.

Wie?

Ik ben Astrid van Tongeren, oprichter van Bolon K’an. UrbanKnowmads en Miracle Mile zijn nieuwe loten aan de stam. In deze organisaties benut ik mijn expertise op het gebied van persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Tegelijkertijd verruim en verbreed ik steeds mijn blik. Dat leidt tot persoonlijke groei, nieuwe inzichten en ontmoetingen.
Andere, eigentijdse vormen van samenwerking en organiseren komen dan in beeld. Samen met mijn collega ondernemers zoeken wij naar passende antwoorden op vragen van mensen, teams en organisaties. Kinderen zijn daarbij een inspiratiebron. Zíj zijn de toekomst.

Blog

De jeugd heeft de toekomst!

Jong geleerd is oud gedaan. Gaat deze nog op nu de wereld in zo’n rap tempo verandert? Talentontwikkeling is belangrijk voor een duurzame, innovatieve en creatieve samenleving. Jongeren zijn daarbij van grote waarde (bron: www.Jet-Net.nl). Bolon K’an is partner in de organisatie van verschillende onderwijsprogramma’s. Techniek, design, ondernemen en 21st skills als samenwerken en communiceren …

Contact

Astrid.van.tongeren@UrbanKnowmads.nl